Verslag tot 20-3-2016

22-03-2016 20:06 22-03-2016 20:06

Even een heel kort verslagje van deze week. Als oppositiepartijen hadden we gevraagd om de raadsvergadering van 14 maart door te laten gaan. Deze was afgezegd wegens gebrek aan agendapunten. Volgens de bestuurlijke agenda zouden er genoeg onderwerpen zijn om over te besluiten. Daarnaast leven er bij de oppositie partijen de nodige onderwerpen waarover we met elkaar in debat zouden willen gaan.

Van te voren had ik zo mijn bedenkingen of de coalitie wel bereid zou zijn om het debat aan te gaan. Dat ze zover zouden gaan om de opgevoerde agendapunten middels een ordevoorstel van de agenda af te voeren, had ik niet bedacht. Hiermee laat een grote groep mensen zien weinig op te hebben met democratische principes. Als minderheden geen stem krijgen, is een stad/land hard op weg om een dictatuur te worden. Het recht van de sterkste gaat dan overheersen. Ik blijf me verbazen over het feit dat mensen die buiten de politieke realiteit gewoon aardig zijn, zich zo laten leiden door het principe van “het recht van de sterkste”.

Volgens een column in de HC van vandaag is het gedrag van de coalitie wel strijdig met democratische uitgangspunten maar daar tegenover zou dan staan dat er daadkrachtig uitvoering is gegeven aan datgene wat de bevolking wenst. Zonder overigens een nadere onderbouwing. Ik probeerde te bedenken waar het hier om zou gaan, naast de afbraak van het culturele leven in Den Helder door een voorgenomen bezuiniging van €400.000, afbraak van de sociale voorzieningen door hogere eigen bijdrage en stapeling van kortingen voor de armen in de gemeente, een notitie over armoedebeleid die ronduit armoedig is, een versobering van het onderhoud van de openbare ruimte om maar wat te noemen.

Er is vanzelfsprekend actie genomen op een vorm van nieuwbouw stadhuis en het vertrek van Rob Scholte, dat dan weer wel. Ondernemen in Den Helder, is buiten de binnenstad een uitdaging die zijn weerga niet kent en het college houdt niet van rugby. Kortom ik zie de positieve daadkracht nog niet zo, maar dat komt natuurlijk omdat de ChristenUnie geen deel uit maakt van de coalitie.

De komende tijd worden er ronde tafel gesprekken, of keukentafel gesprekken gehouden over sociale innovatie voor gelukkige inwoners. Wat dat inhoudt moet die,  nu nog niet zo gelukkige inwoner zelf bedenken.

In het oppositie overleg van afgelopen vrijdag hebben we er met elkaar over gesproken en een aantal acties uitgezet om hoe dan ook de stem van de minderheid te laten horen.

We gaan ook al weer de laatste week in van de 40 dagen tijd. Komende week staat volop in het teken van Pasen en het grote offer dat Gods Zoon heeft willen brengen. Hoewel het merendeel van de Nederlanders aangeeft niet kerkelijk/gelovig meer te zijn, ontstond er wel commotie over de reclame van de Hema. Verondersteld werd dat daarin het woord Pasen gemeden werd. Het valt allemaal  nogal mee, maar ik merk weinig commotie over de voorgenomen plannen om geloof uit het openbare leven te weren, de wet op de zondagsrust is al gesneuveld.

Ik word altijd blij van Pasen, maar maak me zorgen over de ontwikkelingen in Nederland.

Tjitske Biersteker

« Terug