Bestuur

Tom de Vries, 
voorzitter 

Piet Bras, 
secretaris

Violenstraat 55
Tel 617532
p.f.bras@quicknet.nl 

Kobus Post, 
penningmeester