Fractieleden

(Steun)fractie

 • Dina Polonius

  fractievoorzitter / raadslid

  dina.polonius@denhelder.christenunie.nl

 • Leendert van Dam

  raadscommissielid

  LeendertvanDam@denhelder.christenunie.nl

 • Anjo van Dam

  raadscommissielid

  AnjovanDam@denhelder.christenunie.nl