vacature

vacature voorzitter

Gezocht: bestuursleden.

De ChristenUnie in Den Helder is op zoek naar bekwame en enthousiaste bestuursleden.

De ChristenUnie in Den Helder heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 twee zetels in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Hans van Donkelaar vormt samen met Dina Polonius de fractie van de ChristenUnie en ze worden ondersteund door de raadscommissieleden Anjo van Dam en Sebastiaan Pavlotzky.

Er is een goede samenwerking tussen fractie en bestuur, momenteel bestaande uit de secretaris en de penningmeester. In de komende tijd willen we onze christelijke visie blijven uitdragen in de Helderse raad en ook hier op onze standpunten in de gemeenteraad baseren. Een compleet bestuur is hierbij zeker van belang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functiebeschrijving van de voorzitter:


De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de ChristenUnie afdeling en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en draagt daarmee bij aan een bruisende organisatie.

De voorzitter functioneert als leider van een bestuur waarin ieder bestuurslid verantwoording
aflegt aan de rest van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
De voorzitter heeft een verbindende rol in de gemeente tussen het bestuur en de raadsfractie en de eventuele wethouder en staat in nauw contact met de fractievoorzitter.
De voorzitter is lid van de ChristenUnie en heeft bij voorkeur al ervaring opgedaan binnen de ChristenUnie of heeft kennis van het functioneren van de lokale politiek.

Functie-inhoud:
De voorzitter van het bestuur:
• draagt zorg voor het goed functioneren van het bestuur als geheel en de bestuursleden afzonderlijk. Hij zorgt dat ieder in staat is zijn werk goed te kunnen doen en zorgt voor een goede sfeer.
• draagt zorg voor goede randvoorwaarden zodat de fractie het werk goed kan uitvoeren en ziet toe op de uitvoering van het verkiezingsprogramma.
• is actief in netwerken in de gemeente, binnen en buiten de politieke context. Hij weet mensen en organisaties te verbinden aan de partij.
• geeft richting aan visievorming op de langere termijn en draagt bij aan een helder ChristenUnie-geluid in de gemeente.
• is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de verkiezingen voor gemeenteraad en geeft sturing aan de processen rond verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne.
• is vanuit het bestuur het eerste aanspreekpunt van de adviseurs van het partijbureau.

Taken:
De voorzitter van het bestuur:
• geeft leiding aan de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.
• draagt zorg voor het opstellen van een visie en meerjarenplan voor de afdeling en ziet er op toe dat de acties die hieruit voortkomen uitgevoerd worden.
• draagt zorg voor het goed functioneren van de overige bestuursleden.
• heeft volgens een vaste planning overleg met de fractievoorzitter en is op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen lokaal.
• voert jaarlijks een voortgangsgesprek met de fractievoorzitter en voert samen met de betreffende fractievoorzitter voortgangsgesprekken met (steun)fractieleden in de gemeenteraad en indien van toepassing de wethouder. Of draagt er zorg voor dat een ander deze gesprekken voert. Hij stimuleert ontwikkeling en opleiding van fractieleden en aankomend talent.
• is zichtbaar bij belangrijke gebeurtenissen of bijeenkomsten. Denk aan de nieuwjaarsborrel van de gemeente, 4 mei herdenking, etc.

Profiel
De voorzitter van het bestuur heeft o.a. deze eigenschappen:
• is gericht op samenwerken
• neemt initiatief
• houdt van netwerken
• heeft gevoel voor politieke verhoudingen
• neemt besluiten en kan uitvoering delegeren

Wil je meer weten of reageren?
Heb je interesse in deze functie, maar wil je graag eerst meer informatie? Neem dan contact op met Piet Bras (secr.). Tel. 617532. We ontvangen je motivatiebrief graag via  secretaris@denhelder.christenunie.nl