Kandidaten GR22

Kandidaten GR 2022

 • Mag ik mij even aan u voorstellen? Ik ben Dina Polonius, 42 jaar oud en woon nu al ruim 25 jaar in Den Helder. Ik ben getrouwd en samen hebben we vier kinderen, één pleegkind en twee kleinkinderen. In die 25 jaren heb ik Den Helder zien veranderen en ik kan het alleen maar beamen: we zijn als inwoners van de gemeente Den Helder op de goede weg.
  De afgelopen vier jaar ben ik lid geweest van de gemeenteraad in Den Helder. Een periode waarin we als ChristenUnie in het college (wethouder Tjitske Biersteker) en in de raad met twee zetels (naast mij, Hans van Donkelaar als fractievoorzitter) onze bijdrage geleverd hebben. Een bijdrage aan rust binnen onze gemeenteraad, aan stabiel bestuur en (niet onbelangrijk) aan een sluitende begroting. Dat hebben we weten te realiseren samen met de andere partijen in de coalitie.
  Na de verkiezingen in maart 2022 willen we de lijn die in de voorgaande periode is uitgezet, graag voortzetten. Een lijn, daar zijn we van overtuigd, die recht doet aan de inwoners van de gemeente Den Helder. De gemeente Den Helder wordt steeds meer een plaats waar je graag wilt wonen. Ik ben trots op onze stad en ik woon er met plezier. Dat gun ik alle inwoners van de gemeente Den Helder. Daarvoor hebben we een cultuur nodig in de gemeenteraad, waar niet telkens oude koeien uit de sloot gehaald worden, waar niet telkens achterom gekeken wordt. Dat is ambitieus voor ons als kleine partij. Daarom hebben wij uw steun hard nodig. Geef ons de kans verder te gaan met het mooie werk van de afgelopen periode.
  Wat wil ik bereiken de komende raadsperiode?
  • Zorgen dat jongeren een goede start kunnen maken om een veilig bestaan op te bouwen. Zij hebben nog een heel leven voor zich en zij zijn de mensen die onze samenleving straks nodig heeft. Daarom: meer ondersteunende projecten (zoals pitstop)! We moeten af van het idee dat iedere jongere die begeleiding of opvang nodig heeft meteen een problematische jongere is.
  • Investeren in onze ouderen. Dat willen we doen door te zorgen voor een goede bereikbaarheid van alle voorzieningen binnen onze gemeente! Wij profiteren nu van de investeringen die zij gedaan hebben in onze gemeente.
  • Investeren in een bestuurscultuur, die gekenmerkt wordt door rust en stabiliteit en ambtenaren die zijn toegerust om voor mensen die dat nodig hebben een vangnet te creëren.
  • Werken aan laagdrempelige ondersteuning voor iedereen, dicht bij onze burgers middels wijkgericht werken. In elke wijk passende hulp.
  • Onderwijs en opleidingsmogelijkheden, dat de leerlingen klaar maakt om hun plek in de samenleving int e gaan nemen met extra aandacht voor leerlingen die dreigen uit te vallen.
  • Niet weer, die discussie over het stadhuis. De eerste gedachte bij Den Helder? Een fijn thuis. Liever niet: alweer dat stadhuis!
  • Aandacht en zorg voor ons nautische en culturele erfgoed. Maximale inzet om onze lange Jaap te behouden!
  Helpt je mij recht te doen?
  Stem de komende gemeenteraadsverkiezingen op de ChristenUnie.
 • Hoi ik ben Sebastiaan Pavlotzky, vader van 4 kids en eigenaar van Christelijke peuteropvang & bso De Kleine Reiziger.
  Naast het gezin en werk heb ik de afgelopen raadsperiode mij ingezet in de steunfractie van de ChristenUnie. Nu is het tijd voor de volgende stap en wil ik mijn plek innemen in de gemeenteraad. Den Helder heeft een stabiel bestuur nodig en betrouwbare raadsleden. Ik wil me inzetten voor de bloei van gemeente Den Helder en een bijdrage leveren aan een overheid waar de burgers op kunnen rekenen en daadkrachtige besluiten durft te nemen die kunnen rekenen op draagvlak, omdat ze zijn vormgegeven door participatie en goede onderbouwing. Er staan grote uitdagingen te wachten de komende jaren op het gebied van klimaat, woningvoorraad en haven. Hier zie ik ook enorme kansen voor Den Heder. Den Helder wordt steeds belangrijker in de regio en met haar rijke historie is ze de meer dan de moeite waard om zich voor in te zetten. 
  Recht doen:
  Samen recht doen betekent voor mij dat iedereen op zijn eigen plek zich inzet om de omgeving te verbeteren. Dat er eerlijk met mens en natuur wordt omgegaan. Onze inzet mag geen schade leveren aan een ander en ook niet aan Gods schepping. Door samen recht te doen heeft iedereen een kans op een waardig en waardevol bestaan. 
 • ‘Samen recht doen’ betekent voor mij streven naar een Den Helder waarin ieder tot bloei kan komen. Den Helder: thuishaven.
   
 • Ik voel me betrokken bij mensen die in de knel zitten en wil me voor hen inzetten. Dat doe ik privé maar ook in mijn werk, voorheen bij Stichting Present, nu al een aantal jaren als ambulant hulpverlener. 

 • Mijn naam is Piet Bras, al weer 62 jaar, geboren en getogen in Den Helder en in het dagelijks leven werkzaam als medewerker management ondersteuning bij de DMI (Min. van Def).

  Enthousiast en ervaren secretarieel en administratief ondersteuner. Hou er van om projecten aan te pakken en anderen te stimuleren. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens, iedere collega, belangrijk is, kostbaar is en er toe doet.

  Daarnaast ruim 30 jaar actief lid van de Vrije Evangelische Gemeente en op het terrein van de christelijke politiek, op de achtergrond als ondersteuner van de fractie en als bestuurslid van de lokale ChristenUnie. Nu, richting de gemeenteraadsverkiezingen wil ik  er aan bijdragen dat het geluid van de ChristenUnie wordt versterkt, omdat ik geloof dat dit goed is voor onze stad en onze Helderse samenleving

  Het meest enthousiast ben ik over ons gezin, mijn vrouw Hennie en de kinderen. Mooi om te zien hoe ze zijn gegroeid in hun leven. Maar ik ben natuurlijk ook blij, dat ik in alle vrijheid vanuit mijn christelijke visie mijn dagelijks werk mag doen.

   Als ik niet bezig ben met mijn dagelijks werk en de politiek dan vind ik het heerlijk om een wandeling langs het strand of door de duinen te maken. Of een stuk te fietsen door deze mooie omgeving. Of een aantal baantjes te trekken in het zwembad. Na die tijd is het dan ook weer mooi om rustig, in mijn studeerkamer, zelf een stukje te schrijven of een goed boek te lezen. Naast de Bijbel zijn er nog zo veel goede boeken die helpen en inspireren!

   Tenslotte: als gevraagd wordt naar mijn levensmotto, moet ik vooral denken aan het bordje dat in onze woonkamer hangt. Er staat een Friese spreuk op en in mijn eigen woorden gezegd, staat er: wees een zonnestraal, de ander heeft er behoefte aan. Of nog anders gezegd, de ander heeft er voordeel van, als je je licht laat schijnen.  

    

 • Mijn naam is Wim Haboldt, ondernemer in Den Helder.
  Als kandidaat wil ik mij inzetten om Den Helder aantrekkelijker te maken om zo meer werkgelegenheid te bieden voor de inwoners van Den Helder. Hierbij is onder ander van belang dat de bereikbaarheid naar Den Helder verbeterd wordt door een betere aansluiting op de A7. 

 • Hoi, ik ben Nathaly Hamerslag-Cecilia. “Samen recht doen” betekent voor mij dat ieder mens kan functioneren binnen zijn/haar mogelijkheden met de juiste hulp. Het is beter te geven dan te nemen. Een ieder die wil, helpen op de juiste plek te komen is mijn doel. En dat begint met een luisterend oor voor wat binnen in de mens leeft.

 • Mijn naam is Peter van Strijen, 36 jaar oud en ik ben in het dagelijks leven docent logistiek aan het ROC Kop van Noord - Holland. 
  Ik ben getrouwd met Amanda en ben vader van twee heerlijke kinderen.
  Samen recht doen betekent voor mij een stad waarin iedereen kans heeft op een mooie toekomst en veilig en onbezorgd kan wonen en werken.

Standpunt 1