Start

Nieuws

Nieuwsbrief januari 2021

zaterdag 23 januari 2021 19:30 Beste leden van de ChristenUnie, 7 januari 2021

Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van de ChristenUnie in Den Helder. Het is al weer even geleden dat u iets van ons hoorde. Mede als gevolg van de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus, hebben we vorig jaar geen ledenvergadering gehouden. Maar het werk van bestuur en fractie is wel doorgegaan. Zo hebben we het afgelopen najaar twee keer met een klein aantal leden en niet-leden een 'brainstorm'-avond gehad en met elkaar nagedacht over belangrijke onderwerpen voor de komende tijd. Toch hopen we dat het dit jaar weer mogelijk is om elkaar - als leden van de ChristenUnie - te ontmoeten, uiteraard rekening houdend met de geldende maatregelen. Daar ontvangt u op tijd een uitnodiging voor. Want de toekomst van de christelijke politiek in Den Helder en het vinden van mensen die zich hier voor willen inzetten houdt ons als bestuur en fractie wel bezig.

Op 17 maart a.s. zijn er Tweede Kamerverkiezingen en op 16 maart 2022 wordt de nieuwe
Gemeenteraad gekozen. De voorbereidingen hier voor zijn al begonnen! Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Handboek gemeenteraadsverkiezingen 2022 dat we van het partijbureau hebben ontvangen, een verkiezingsprogramma TK 2021dat de échte problemen raakt en het opstellen van een goede lijst van mensen die gekozen kunnen worden. De ChristenUnie is vanaf 1990 vertegenwoordigd in de Helderse Raad. (eerst als GPV/RPF/SGP, later als GPV/RPF en vanaf 2000 als ChristenUnie). En sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn we vertegenwoordigde in het college met wethouder Tjitske Biersteker. Het is goed om te vermelden dat hier vanaf het begin in 1990 naar toe is gewerkt, dat er steeds trouwe en biddende christenen zijn geweest die visie hadden voor christelijke politiek in onze stad. Nu is het al weer januari 2021 en is er veel veranderd op politiek en bestuurlijk terrein. Er zijn nieuwe - plaatselijke - partijen gekomen en er zijn ontwikkelingen in de samenleving die het niet gemakkelijk maken voor partijen zoals de ChristenUnie. Toch beschouwen we onze plek in het Helderse bestuur als bijzonder en kostbaar. Het aantal leden van de ChristenUnie in Den Helder is niet groot en het uitvoerende werk gebeurt door een kleine fractie en een klein bestuur. We maken ons daarom zorgen of we opnieuw aan de volgende verkiezingen kunnen meedoen. Dat kan namelijk alleen als voldoende nieuwe mensen bereid zijn om hun schouders hier onder te zetten. We willen aan onze leden vragen hier in de komende tijd over na te denken en mee te kijken naar nieuwe mensen die zich willen inzetten voor de ChristenUnie. Ook willen we vragen hier voor te bidden in de komende tijd.

Dit is wat ons motiveert en onze basis:

'Gedreven door Gods liefde en Christus' koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd.
De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea'.

De ChristenUnie bestaat niet zonder de inzet van vrijwilligers. Bestuursleden, denkers, doeners en bidders, allemaal zijn ze nodig om mee te werken aan de missie van de ChristenUnie!

Wil je meedenken over de toekomst van ons land, over onze eigen stad of regio? Ook achter de schermen zijn er vaak vrijwilligers die meedenken over bepaalde onderwerpen en standpunten van de ChristenUnie.
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om politiek actief te worden? Neem dan contact op met de secretaris, (zie gegevens aan het eind).


Tenslotte,

Een hartelijke groet van:

Tjitske Biersteker, (wethouder)

Hans van Donkelaar, Dina Polonius (raadsleden)

Anjo van Dam, Sebastiaan Pavlotzky (raadscommissieleden)

Kobus Post en Piet Bras (bestuur: penningm. en secr.)

Meer info:

Piet Bras, Violenstraat 55, 1782 KA Den Helder, tel. 617532. p.f.bras@quicknet.nl lees verder

maandag 18 januari 2021

zondag 17 januari 2021 20:39 lees verder

Kerstgroet

zaterdag 19 december 2020 19:29 Kerstgroet ChristenUnie Den Helder.

In een crisis zie je nog scherper wat écht telt. Meer dan ooit voelen we hoe belangrijk onze naasten zijn, onze familie, buren, vrienden, collega's. De crisis laat onze kwetsbaarheid zien, maar ook onze veerkracht. En dat geeft hoop.

Ook in het komende jaar willen we bouwen aan een land, een stad, een samenleving, waarin je gezien wordt. Waar je je thuis voelt. Waar je de vrijheid hebt om het goede te doen. Want we geloven dat we zo bedoeld zijn. Als mensen die omzien naar elkaar. We willen werken aan een samenleving met aandacht voor wat écht telt.

Het bestuur, de wethouder en de fractie van de ChristenUnie in Den Helder, wensen u gezegende kerstdagen en veel heil en zegen in 2021!

Met hartelijk groet,

Tjitske Biersteker, Hans van Donkelaar, Dina Polonius, Anjo van Dam, Sebastiaan Pavlotzky,
Kobus Post en Piet Bras. lees verder

Stadshart Stationslocatie.jpg