Start

Nieuws

Highlights 27 april 2024.

IMG_5090  Piet dichtbij.jpgzaterdag 27 april 2024 18:52 Afgelopen dinsdag vergaderde de steunfractie en het bestuur met als gast, Herman Dubbeldam en dan gaat het al gauw over het belang van de stichting Present voor de inwoners van Den Helder. We bespraken ook de mogelijke gevolgen van de op handen zijnde bezuinigingen. Wat is het belangrijk, goed voor ogen te houden wat voor stad je wilt zijn voor de inwoners voordat je tot bezuinigingsmaatregelen besluit. Bezuinigen op subsidie voor Present: voor iedere euro die je daar bezuinigt, richt je voor vijf euro schade aan in de samenleving!

Natuurlijk bespraken we ook de situatie in de gemeenteraad nadat maandagavond daar een vertrouwensbreuk ontstond nu Remco Duijnker voor de tweede keer onvoldoende stemmen kreeg om het stokje van Michiel Wouters over te nemen. Als eerste vinden wij dit dieptriest voor Remco Duijnker zelf. Als tweede ondersteunen we de lijn van Carlo Assorgia: de coalitiepartners zijn aan zet. Duidelijk is dat door deze gang van zaken de coalitie niet langer bestaat. Onze fractie zal binnenkort een intern overleg hebben over onze opstelling. lees verder

Highlights 20 april 2024.

IMG_0316  Pluktuin J dorp.PNGzaterdag 20 april 2024 13:04 Een update over het werk van de fractie: afgelopen maandag 15 april was er over verschillende onderwerpen een Beeldvormende avond in het gemeentehuis. Er werd uitleg gegeven over Zeestad CV/BV, Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV, Den Helder Airport, NV Port of Den Helder. En in de Raadzaal ging het over Maritiem cluster en bereikbaarheid en Stand van zaken Wmo-taxivervoer.
Afgelopen dinsdag vergaderde de commissie Bestuur en Middelen. Daar werd gesproken over de uitbreiding van AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) naar Den Helder, zodat de Noord-Hollandse zeehavens meer samenwerken en optrekken in hun promotie richting offshore windenergie bedrijven. Ook stond op de agenda de Rapportage Verbonden partijen april 2024. lees verder

‘Highlights’ 30 maart 2024.

pasen+graf+waarlijk+opgestaan+2020+vierkant.pngzaterdag 30 maart 2024 19:09 Deze week hebben we weer vergaderd als bestuur en fractie. We hebben met een dankbaar hart terug gekeken op 15 maart, de middag en de avond met Don Ceder, in Den Helder.
Het is een voorrecht om mensen zoals Don te hebben, die in de Tweede Kamer vanuit zijn christen-zijn, zegt waar het op aan komt. Dat is van belang in deze tijd!

Gisteren was het Goede Vrijdag, waar in we stil hebben gestaan bij het lijden en sterven van de Here Jezus Christus en het Heilig Avondmaal hebben gevierd. Vandaag is het stille zaterdag en zien we uit naar morgen: Eerste Paasdag, het feest van de opstanding!

Vandaag las ik weer even in het boek ‘Dit geloven wij’ en daar in lees ik o.a.:

Door de overwinning die Christus op de dood heeft behaald, hebben zijn volgelingen hoop op de opstanding, op eeuwig leven in de hemel. Christus ‘opstanding is daarom onlosmakelijk verbonden met onze eigen opstanding. Zijn opstanding maakt die van ons mogelijk. De apostel Paulus spreekt herhaaldelijk over deze hoop. Voor Paulus was de conclusie eenvoudig: geen opstanding, geen hoop. Volgens Paulus is de geweldige waarheid dat Christus wel degelijk is opgestaan uit het graf en dat Hij de dood heeft overwonnen. Hij leeft.

Dat is waar het om gaat in ons leven als christen en de motivatie om actief te zijn in de ChristenUnie. We hebben hoop, die zeker is!

Gezegende Paasdagen gewenst!


Namens bestuur en fractie,

Piet Bras lees verder