Start

Nieuws

save the date: 15 maart stemmen Provinciale Staten en Waterschap HHNK

20210306_111818.jpg  bord Nieuwewegdinsdag 14 maart 2023 20:06 Beste vrienden van de ChristenUnie,
Wat kunnen we terugkijken op veel mooie momenten met elkaar in de afgelopen maanden! Door de hele provincie hebben we elkaar ontmoet, met elkaar gesproken, en onze plannen voor een hoopvolle toekomst in Noord-Holland gedeeld. We hebben tientallen vrijwilligers van kringloopwinkels en repair-café’s in het zonnetje gezet, we hebben op Schiphol aandacht gevraagd voor de enorm hoge maatschappelijke kosten, we hebben een manifest ondertekend om het gebruik van de fiets te stimuleren, en we hebben in de hele provincie suggesties opgehaald om het busvervoer te verbeteren.
De afgelopen weken hebben we bovendien acte de présence gegeven bij tientallen debatten, in bijvoorbeeld Hilversum, Huizen, Amsterdam, Haarlem, Overveen, Alkmaar, Grootebroek, Zaandam en op Texel. We hebben op markten gestaan om flyers uit te delen, we hebben posters geplakt en we hebben met duizenden mensen gesproken.
Als lijsttrekker voor de ChristenUnie Noord-Holland wil ik jullie heel hartelijk dank zeggen voor jullie enorme inzet! Zonder jullie hadden we niet zo’n geweldige campagne kunnen voeren.
Morgen is de dag van de verkiezing! Gebruik deze dag nog om zo veel mogelijk mensen aan te moedigen om te gaan stemmen. Het is een geweldige waarde dat we in een democratie leven en zelf ons bestuur mogen kiezen. Mensen mogen die kans niet laten lopen. En de thema’s die in de provincie liggen, zijn er te belangrijk voor.
Maar dit is nu ook het moment om al onze inspanning terug te geven aan God. Wij hebben ons best gedaan, maar God heeft de wereld in zijn hand. Hij zal het goed maken! Ook na 15 maart willen we in dat vertrouwen door gaan. Doorgaan met het goede zoeken in de provincie. Doorgaan met oog hebben voor wie kwetsbaar is. Doorgaan met zorgdragen voor Gods schepping.

Tot spreeks!
Michel Klein
kleinm@noord-holland.nl lees verder

'Highlights' 4 maart 2023

20230227_143919 (002)  plakken op texel.jpgzaterdag 04 maart 2023 15:54 Op maandag 27 februari heeft een team van de provinciale ChristenUnie een bezoek gebracht aan Den Helder en Texel. Onder andere statenlid en lijsttrekker Michel Klein bezocht de Noordkop. Samen met de fractieleden van de ChristenUnie Den Helder heeft de afvaardiging zich eerst laten bijpraten over de ontwikkelingen in de visserij. Pim Visser gaf een toelichting op de toekomstplannen voor de voormalige visafslag onder de noemer Blue Port Centre Den Helder. De fractie was onder de indruk van de veerkracht van de eigenaren coöperatieve visafslag en de manier waarop zij werken aan een nieuwe invulling. Statenlid Michel Klein: “Het is enorm jammer dat de visafslag heeft moeten sluiten. Maar de plannen om het gebouw een spilfunctie te laten vervullen bij het onderhoud van windparken op zee zien er veelbelovend uit.” lees verder

'Highlights' 25 februari 2023

Poster_CU_PSWS2023_A1_21nov_5mm bleed (1).jpgzaterdag 25 februari 2023 19:36 Deze week waren in Den Helder de vergaderingen van de raadscommissies. De ChristenUnie was er ook bij en we hebben o.a. gekeken naar een presentatie over 'Inclusie' als voorbereiding op de Lokale Inclusie Agenda. En een presentatie over de laatste ontwikkelingen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning. En bij de commissie Bestuur en Middelen hebben we gesproken over het Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie datavisie. lees verder