Programma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Introductie Verkiezingsprogramma

Met gepaste trots en bescheidenheid presenteren wij u het programma waarmee we de komende gemeenteraadsverkiezingen in willen gaan. Met het programma zoals het er nu ligt, gaan we vol vertrouwen de komende periode in. Hiermee kunnen we voor de dag komen. Dan nu het programma zelf.

Het zou jammer zijn om de inleiding over te slaan. In die inleiding geven we onze visie weer. Politiek bedrijven vanuit een visie, een beginsel behoedt ons voor politiek bedrijven vanuit de waan van de dag. Politiek bedrijven is het evenwicht zoeken tussen leiderschap tonen  enerzijds en recht doen aan de inwoners van de gemeente Den Helder anderzijds. Raadsleden die zich alleen maar opstellen als ’stem van het volk’ kunnen moeilijk tot een stabiele bestuurscultuur komen. Dat staat nog los van de vraag wat nu eigenlijk de stem van het volk is. Met andere woorden: ‘wat hoor je precies als je zegt te luisteren naar de stem van het volk’? De vraag is of de stem van het volk ook wel de stem is van de inwoners van de gemeente Den helder of dat het de stem is van die groep die zich laat horen.

Lees verder

filmpje GR 2022 Den Helder