Leden

ChristenUnie zoekt leden

Wilt u meebouwen aan een sterke christelijke politieke partij in onze stad en in ons land?

Politiek is voor veel mensen in toenemende mate een ‘ver van mijn bed show’.
Abstract taalgebruik, ingewikkelde procedures, ondoorzichtige processen en dikke beleidsnota’s. Er is in onze huidige media bovendien veel aandacht voor conflicten tussen politici en partijen. Ook dat verhoogt de aantrekkingskracht van politiek niet. De ‘politiek’  loopt dan ook het gevaar dat in de beleving van de burgers alleen nog maar gesproken wordt over oplossingen van problemen die niet het leven van gewone mensen betreffen. Steeds minder mensen brengen hun stem uit en nog minder mensen zijn lid of overwegen een lidmaatschap van een politieke partij. Toch zijn leden voor een partij als de ChristenUnie van cruciaal belang. De ChristenUnie heeft geen bestaansrecht zonder leden. Het is daarom zaak om het contact met de eigen achterban niet te verliezen. Dat is en blijft de basis!

Als bestuur van de kiesvereniging zijn we daarom blij met onze leden. Sommigen zijn al heel lang lid, anderen nog maar kort, maar alle leden hebben toch gekozen voor de ChristenUnie.
En dat is natuurlijk heel mooi, heel bijzonder ook. Want lid zijn van een politieke partij is niet meer zo vanzelfsprekend. Het gebrek aan belangstelling hier voor is onderdeel van een breder maatschappelijk verschijnsel. Jezelf verbinden aan instituties, verengingen, partijen of een kerk is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid meer. Men is minder loyaal. Doordat lidmaatschap minder voor de hand ligt, vergt het ook meer inspanning om een levendige politieke cultuur te krijgen.

Ondanks deze verschijnselen in de samenleving die de politieke betrokkenheid niet bevorderen willen als bestuur van de kiesvereniging onze aandacht toch richten op het werven van kiezers, leden en in het verlengde daarvan bestuursleden en kandidaten voor de plaatselijke politiek. Juist in deze tijd willen we ons mobiliseren en mede- christenen oproepen gezamenlijk op te trekken op het terrein van de christelijke politiek.

Waarom zijn leden zo belangrijk?

Een ieder die lid van de ChristenUnie wordt, vindt ‘onderdak’  bij een lokale kiesvereniging.

Om verschillende redenen zijn die leden van de ChristenUnie van groot belang.

  1. het is  een bron van rekrutering voor aankomende bestuursleden en politici.
  2.  Leden zijn nodig om bij te dragen aan standpuntbepaling binnen de partij. Met meer leden is er ook meer kennis, ideeën en creativiteit. Leden hebben invloed op de inhoud van de partijprogramma’s op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.
  3.  Leden hebben invloed op de samenstelling van de kandidatenlijsten in de aanloop naar de verkiezingen.
  4.  meer leden zorgen ervoor, dat de financiële draagkracht van de partij vergroot wordt. Het aantal leden is bovendien mede bepalend voor de hoogte van de subsidie die een politieke partij ontvangt.
  5. Leden ontvangen veel informatie van de ChristenUnie, zoals het partijblad ‘Handschrift’.
  6. niet onbelangrijk: vele handen maken licht werk. En: hoe meer leden, hoe meer kunnen we doen.
  7. de leden mogen zich verbonden weten met de ChristenUnie, een christelijke partij die op veel verschillende bestuurlijke niveaus is vertegenwoordigd. U bent welkom op de ledenvergadering van de ChristenUnie, U bent welkom op de vergadering van de gemeenteraadsfractie. U mag meepraten, meedenken en meebeslissen!

Met deze woorden hopen we dat uw belangstelling is gewekt en als u nog  geen lid bent u na wil denken over het lidmaatschap van de ChristenUnie. Wat het u kost?

Aandacht en belangstelling voor het ‘algemeen belang’, voor alles wat gebeurt in onze stad en onze samenleving. Misschien wat tijd, afhankelijk van uw mogelijkheden.
Een financiële bijdrage, de contributie is 52 euro per jaar voor hoofdleden, 26 euro per jaar voor gezinsleden en 23 euro per jaar voor reductieleden. Er is nog veel meer te zeggen over de contributieregeling, Met deze bedragen is in grote lijnen gezegd hoeveel het kost.
U kunt zich aanmelden via de website van de ChristenUnie: www.christenunie.nl of u geeft uw gegevens door aan het secretariaat van de ChristenUnie in Den Helder. 

Wij zoeken:

Leden: Christenen die de ChristenUnie willen steunen door hun lidmaatschap.

Piet Bras

Violenstraat 55
1782 KA  Den Helder
Tel. 0223-617532
Mail: secretaris@denhelder.christenunie.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Piet Bras