Verslag tot 26-3-2017

20170322_19473225-03-2017 18:53 25-03-2017 18:53

Mooi weer maakt het politieke werk altijd een beetje zwaar want dan “roept” mijn volkstuintje ook om aandacht en het was deze week wel zo druk dat het er bijna niet van gekomen is.

De maandag besteed ik meestal aan voorbereidingen voor de gemeenteraad. Hier en daar nog een overleg, in dit geval met mijn fractiegenoot in Hollands Kroon omdat we beiden een amendement i willen dienen op het agendapunt “de Kop werkt”.  Vanaf 18.30 uur op het stadhuis aanwezig. We hebben vaak een kort overleg over de gang van zaken tijdens de vergadering.

Daarna wat tijd over en tijdens een informeel overleg werd duidelijk dat Rob Scholte opnieuw onder vuur ligt wat betreft het college. Met oppositiepartijen besproken om hier in het vragenkwartier in elk geval vragen over te stellen. Dat gaat in tegen de vergaderorde, maar dat moet in spoedeisende zaken wel kunnen. We kregen een nietszeggend antwoord, de wethouder wist van niets. De gemeenteambtenaar wel, bleek de andere dag.

De raadsvergadering was verder snel afgelopen, veel hamerstukken. Het amendement heeft het niet gehaald. De wethouder gaf aan dat de Provincie de voorwaarde gesteld had dat de Regiegroep meer mandaat moest krijgen en de Noordkopcommissie bij wijzigingen van plannen slechts wensen en bedenkingen in kon brengen. We zijn weer hard op weg naar de “4e bestuurslaag” waarbij gemeenten steeds verder buiten spel komen te staan. Achteraf bleek uit de beantwoording van schriftelijke vragen in Hollands Kroon dat de Provincie die voorwaarde niet gesteld had. Als je al wat langer in de politiek zit, levert dit algauw een “dejavû”-gevoel op. In 2007 bij de totstandkoming van Zeestad werd hetzelfde argument gebruikt, terwijl uit de notulen van de Provincie bleek dat de wethouder de Provincie om een dergelijke,  ongebruikelijke constructie had gevraagd.

Dinsdagmiddag bij Rob langs om een afspraak te maken voor een overleg met de oppositiepartijen. Daarvoor nog een bijeenkomst met de werkgroep Veteranendag. Dat zijn snelle bijeenkomsten omdat we erg “ontzorgd” worden door de eigenaar van hotel Den Helder.

Dinsdagavond een bijeenkomst in de Verkenningston. In navolging van de ChristenUnie Amersfoort hebben we ook in Den Helder een handboek voor uitgeprocedeerde asielzoekers opgezet en dit hebben we dinsdagavond gepresenteerd en overhandigd aan de werkgroep Kerk en vluchteling. We willen het liefst een herbergzame gemeente zijn, maar soms komt het toch tot uitzetting en dan willen we dat dit zo humaan mogelijk gaat. Er is dan nog veel hulp mogelijk. Die hulp hebben we op de lokale situatie aangepast en beschikbaar gesteld aan (kerkelijke) instellingen en groepen vrijwilligers. Schrijnende situaties worden beschreven in de nieuwsbrief van Vluchtelingenwerk: http://www.pkndenhelder.nl/Diaconie/vluchteling.aspx

Woensdagmorgen met de meeste oppositiepartijen een overleg met Rob Scholte. Ik vond dat hij, wellicht door de voortdurende tegenwerking, behoorlijk gefrustreerd was. Dan raakt het zicht op de realiteit soms wat zoek. Dat neemt niet weg dat hij geholpen zou moeten worden om hier in Den Helder een prachtig museum op te zetten. Hij kon niet goed inschatten of het positief of negatief was dat de huur opgezegd was terwijl bekend was dat het pand op de gemeentelijke afstootnota stond. Dat maakt dat hij recht van eerste koop heeft. We gaan als oppositiepartijen nog verder overleggen wat we kunnen betekenen. Probleem is dat we waarschijnlijk geen meerderheid kunnen vinden voor behoud van het Rob Scholte museum.

Woensdagavond de eerste van 3 bijeenkomsten voor mensen die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. Het was een druk bezochte avond en de gesprekken waren levendig. De avond werd georganiseerd door een door het Rijk gesubsidieerde organisatie. Na afloop kwam er al iemand op me af die belangstelling had om actief te worden binnen de ChristenUnie. Da’s toch pure winst.

Donderdagmorgen al weer vroeg op het stadhuis voor de auditcommissie. De huisaccountant had op het laatste moment af bericht. Dat is wat lastig, maar er waren nog genoeg onderwerpen die we met de wethouder en de financiële beleidsman/vrouw konden bespreken. Donderdagavond waren er verschillende bijeenkomsten tegelijk. Ik heb gekozen voor die bij het Reddingmuseum. Zo af en toe moet dat contact even ververst worden en moet de raad bij gepraat worden over de werkzaamheden van de KNRM en het reddingmuseum. Het was een fijne avond.

Gelukkig toch ook nog een moment gevonden om die tuin “zaaiklaar” te krijgen. De zon was scherp, want ik was direct al wat verbrand. Dat is tegenwoordig niet echt gezond, maar het voelt wel lekker.

Morgen weer een ontmoeting met de Schepper van al dit fraais, ook daar kan ik naar uit kijken.

Tjitske 

« Terug