Algemene Beschouwingen - 10 juli 2023

Stadshart%20Binnenstad%20Station%20Stationslocatie.jpg13-07-2023 16:13 13-07-2023 16:13

Voorzitter, College en collega Raadsleden:

Het liefst zouden wij onze bijdrage aan de algemene beschouwingen beginnen met een applaus, zoals we dat ook wel bij sportwedstrijden gewend zijn. We moedigen de atleten aan en als ze het goed doen, dan klappen we voor ze om ze te motiveren door te gaan. Waaraan heeft het college (en laten we hierbij de ambtenaren niet vergeten) dit applaus verdiend? Onder anderen aan:
- Het opschalen van de opvang van daklozen in Den Helder
- De realisatie van het Kees de Jager-pad
- Het uitvoeren van de inclusie-agenda
- Een vrijwel door de gehele raad gedragen Gemeentelijk Manifest
- De Lange Jaap staat nog!
- Als klap op de vuurpijl: een sluitende begroting voor 2023, goedgekeurd door de hele raad

Hier was ons streven de afgelopen periode op gericht, dit hebben we met elkaar bereikt in de afgelopen periode. Op deze punten hebben we belangrijke stappen gezet. Dat betekent ook dat we naar elkaar geluisterd hebben. Namens de ChristenUnie een dank daarvoor!

Dat applaus betekent voor ons niet dat we er al zijn. Om maar even in de beeldspraak te blijven: de wedstrijd is nog niet voorbij, we zijn nog niet over de finish. Er komen veel uitdagingen onze kant op, grote bezuinigingen zien wij als donkere wolken In de verte langzamerhand op ons afkomen. Het is tijd om door te pakken! Het is goed om dankbaar te zijn voor wat we bereikt hebben. Tegelijk weten we ons afhankelijk van de wijsheid en kracht van God onze Vader voor wat er komen gaat. Dat geldt ook voor het college! U heeft beloofd en sommigen hebben dat met een eed bekrachtigd, om Den Helder niet alleen mooi te maken maar ook leefbaar te maken voor al onze inwoners!  Ook voor die mensen met een modaal inkomen en  vooral voor de kwetsbare mensen die amper kunnen rondkomen. Voor de mensen die zichzelf goed kunnen redden, maar ook voor de mensen met een beperking. De raad pakt het werk serieus op. Dat hebt u gemerkt aan de vele tegenstemmen, en de vele voorgestelde koerswijzigingen!

We moeten aan de bak met elkaar, werken aan een grotere betrokkenheid van onze inwoners met wat er hier in deze raad en op het stadhuis gebeurt. Daarvoor is het nodig dat we elkaar vasthouden en omkijken naar elkaar.

Er zijn op een paar beleidsterreinen belangrijke eerste stappen gezet. Daarbij denken we aan de presentatie van de duurzaamheidsagenda, de startnotitie data gedreven werken, het subsidiebeleid. Deze beleidsterreinen vragen om zowel verdieping, als versnelling. Dat is geen handige combinatie. Waarom verdieping? Omdat we goed duidelijk moeten kunnen maken vanuit welke principes we werken, waarom maken we bepaalde keuzes? Inzichtelijk maken dat we het welzijn van de inwoners van Den Helder op het oog hebben. Dat we gericht zijn op het toekomstbestendig maken van Den Helder. We kunnen niet alleen werken voor de huidige inwoners van Den Helder. We moeten ook een idee hebben wat de toekomstige bewoners van Den Helder nodig hebben. Dat vraagt verdieping.

Als het bijvoorbeeld gaat om data gedreven werken, dan is het voor ons belangrijk, dat we daarmee niet bepaalde bevolkingsgroepen gaan uitsluiten. Zij die de taal onvoldoende machtig zijn, zij die onvoldoende digitaal vaardig zijn. Tegelijkertijd pleit ik ook voor versnelling. Concrete stappen zetten en concrete resultaten zichtbaar maken. Zo bestrijden we het idee dat er in en om de gemeenteraad alleen maar gepraat wordt en dat we vooral elkaar bezig houden. Het vergt moed om niet alleen te vertrouwen op onze eigen inzicht maar vooral open te staan voor verbinding om tot een gezamenlijke resultaat te komen!

Over twee zaken wil ik nog wat kwijt. Als eerste over het project ‘Seasaw’. Vanuit de ChristenUnie zien we de waarde van dit kunstwerk. Wij kijken naar het totaalplaatje! Wij zien het als mogelijkheid de verbinding van de stad Den Helder met de zee tot uiting te brengen. We willen niet de indruk wekken dat het ons niet uitmaakt waar gemeenschapsgeld aan besteed wordt. Natuurlijk is het belangrijk geld te hebben voor die inwoners die het zelfstandig niet redden. Daar willen we als gemeente een vangnet voor zijn. Tegelijk is het ook belangrijk dat we kunnen wonen in een mooie stad. Daarin zien we gelukkig goede voorbeelden. In de binnenstad, op Willemsoord en bijvoorbeeld ook als we kijken naar hoe flats in Nieuw Den Helder worden opgeknapt. In dat totaalplaatje past een kunstwerk als de Seasaw wat ons betreft erg goed.

Als tweede willen we ingaan op het Rudi van de Wint-museum en de stichting de Nollen. Ook ons is het duidelijk dat onder het vorige bestuur veel geld over de balk is gegooid en opgegaan is aan bestuurlijk geruzie. Tijdens de rondleiding die we als raad kregen, konden we zien dat geld verloren is gegaan bij de realisatie van het museum, hoe mooi de maquette ook mag zijn. Het was duidelijk zichtbaar dat er nu al herstelwerkzaamheden nodig zijn, terwijl het gebouw nog lang niet af is.

Er is veel ten goede veranderd, als het gaat om het bestuur. Dat geeft vertrouwen. Bovendien: als dit bestuur niet de mogelijkheid krijgt het museum daadwerkelijk te bouwen, zitten we als inwoners van Den Helder nog langer opgescheept met een lelijke betonnen kolos zonder dat daar iets positiefs tegenover staat. Wel zijn we van mening, dat wat het bestuur nu voor de inwoners van Den Helder als tegenprestatie voor het gemeenschapsgeld stelt veel te mager is. We blijven dit dossier positief kritisch volgen. Daarom ondersteunen wij deze motie met nog een aantal partijen.

 Een aantal woorden wil ik wijden aan het functioneren van de raad.

Laten we stoppen met telkens weer de uitslag van de verkiezingen erbij te halen. Het gaat er toch niet om, wie er toen het beste gescoord heeft? Is dat het signaal dat we aan onze kiezers, de inwoners van Den Helder willen afgeven?  De uitslag van de verkiezing is nu niet belangrijk meer. Wat telt, en wat de inwoners willen zien is dat wij nakomen wat wij beloofd hebben in aanloop naar de verkiezingen! Afmaken waar we aan begonnen zijn, denk daarbij aan de WMO taxi en de beoogde 1500 woningen. Dat is wat onze inwoners willen zien, niet alleen dat wij zeggen wat we gaan doen, maar vooral dat wij doen wat we zeggen.

 Als we echt het vertrouwen willen terugwinnen en dat is voor ons als ChristenUnie nog steeds een belangrijke doelstelling!, moeten we wegblijven uit de tegenstelling coalitiepartijen en oppositiepartijen. Tegenwerken, dwarsbomen of intimidatie, zo werken we niet aan het nodige vertrouwen. Die strijd willen we niet, want daar bereik je helemaal niets mee. Wij willen dat we met elkaar op zoek gaan naar wat goed is voor de inwoners van de gemeente Den Helder. Daarom zitten we hier, met dat doel zijn we gekozen door diezelfde inwoners. Dat is democratie, aanpassen, bijstellen en soms ook laten omdat je het beste wilt voor de inwoners van Den Helder.

Dat is  geen gemakkelijke weg! Het is niet altijd zo simpel om 31 meningen tot één goede beslissing terug te brengen.  Dat vraagt van ons allemaal, dat we de blik gericht houden op wat we willen bereiken, dat we ons niet laten leiden door de waan van de dag! De lessen die we in het verleden geleerd hebben, kunnen ons helpen om vooruit te kijken en daardoor onze houding en ons beleid te laten bepalen.

 Als we niet leren van de fouten uit het verleden, dan kunnen we niet anders dan diezelfde fouten blijven maken! Het vraagt erom dat we in de spiegel durven kijken en daarvan ook willen leren.

 De apostel Paulus schreef, terugkijkend op zijn leven:  maar ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedloop volbracht, ik heb het geloof behouden. Ik wens u als college en mijn collega-raadsleden dat toe. Dat we terugkijkend kunnen zeggen: we hebben de goede dingen op een goede manier gedaan. Daarbij ook het geloof dat we er in dit werk niet alleen voor staan.

 Dank voor uw aandacht.

 Namens de fractie van ChristenUnie Den Helder,

 T.C. (Dina) Polonius-Padmore

column Dina Polonius juli 2023

 

 

« Terug