Verslag tot 13-5-2018

Tjitske Bierstekerzaterdag 12 mei 2018 22:53

Te midden van alle politieke drukte een mooi moment: de installatie van commissieleden. Als kleine fractie zijn we blij dat we in alle commissies vertegenwoordigd kunnen zijn. Een aantal van onze commissieleden wordt later geïnstalleerd. De noodzaak van het hebben van commissieleden zit in het systeem “ingebakken”. Er is bewust gekozen voor 3 parallelle commissies. Kleine fracties kunnen dat niet bijbenen, vandaar dus. Het aantal zou wel iets minder kunnen: in iedere commissie mogen 2 vertegenwoordigers van een partij zitten. Die partijen die (bijna) genoeg raadsleden hebben, zouden kunnen aanvullen tot het maximum van 6. Veel partijen vinden het commissiewerk ook belangrijk als opleiding/kweekvijver voor toekomstige raadsleden.

Daarvoor was er een bijeenkomst voor fractievoorzitters over de huisvesting van het bestuurscentrum. De vraag was of dat ook naar de Verkeerstorenweg moest of ergens anders. Het leek er even op dat de organisatie ondergeschikt werd gemaakt aan de (on)mogelijkheden van de huisvesting. Ik hoop dat duidelijk is geworden dat we als gemeenteraad niet 3 jaar (geplande tijd) onzichtbaar kunnen zijn. Dus ook geen versobering van de ICT met betrekking tot registratie enz. Het is een gek verhaal, een collegebesluit zonder plan en zonder geld. Vervolgens blijkt dan weer dat een deel van het personeel toch maar in het stadhuis blijft. Dat lijkt niet zo logisch als het gebouw zo ARBO-ongeschikt is.

In het presidium dat hierop volgde werd maar heel weinig besproken. Dat leverde veel ruimte op tussen presidium en raad. Er had, wat mij betreft wel iets meer openheid kunnen zijn met betrekking tot de coalitie-ontwikkelingen. Ik wist zelf ook nog niet veel van de nieuwste ontwikkelingen.

’s Middags was er nog een kort overleg tussen onze fractie en Beter voor Den Helder over de vraag of we na willen denken over participatie in een grotere coalitie. Het voordeel daarvan is dat er niet 1 partij is die een sleutelrol vervult, waardoor de coalitie wat stabieler kan zijn. Nadeel is dat je als partij alleen mee wilt doen als je ook een wethouder mag leveren. Er valt dus nog wel wat te overleggen, zowel intern als extern.

Vanwege Hemelvaartsdag en de daarop volgende vrije Vrijdag is er van enig overleg deze week niets gekomen. Hemelvaart is een bijzonder feest, zomaar midden in de week. We staan dan stil bij de Hemelvaart van de Here Jezus, onze “plaats-bereider”. Deze keer een heel speciale dag: Kees ik mochten gedenken dat we op 10 mei 1978 getrouwd zijn. Een mooie dag!

De rest van de week was er weer eens tijd om gewone dingen te doen, stukken te lezen en weer eens even in de tuin te prutsen. Zaterdag nog een interview bij de LOS. Ook de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder schoof aan. Weer een beetje terug naar de gewone gang van zaken met alweer een echte Rustdag in het verschiet.

Tjitske Biersteker

« Terug