Verklaring van fractie en bestuur van de ChristenUnie Den Helder.

Tjitske Bierstekervrijdag 04 mei 2018 09:13

 Op uitnodiging van de partij Beter voor Den Helder is de fractie van de ChristenUnie Den Helder gesprekken gestart over een mogelijke coalitiedeelname, nadat de fractie de verzekering had gekregen dat de formateur, dhr. J. Nagel voor zijn diensten was bedankt.

We hebben als fractie en bestuur geworsteld met het moment van openbaarmaking omdat we  het communicatieproces graag zorgvuldig wilden laten verlopen. Dat is niet gelukt en dat rekenen we onszelf aan.

Tijdens de ledenvergadering van 3 mei jl. toonden diverse leden zich verontrust over deelname van de ChristenUnie aan een coalitie met daarin o.a. de PVV. Er is meer begrip ontstaan voor de gevoerde gesprekken.

Bij eventuele volgende coalitiebesprekingen met partijen die standpunten uitdragen die ver staan van het ChristenUnie gedachtengoed zullen we concrete afspraken maken om dit gedachtengoed te borgen.

Met deze vergadering heeft de fractie en het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Er zijn ook diverse contacten geweest met het landelijk bureau van de ChristenUnie. Het landelijk bestuur van de ChristenUnie erkent de eigen verantwoordelijkheid van de lokale ChristenUnie.

 

Namens de fractie: T. Biersteker-Giljou

Namens het bestuur: T. de Vries

U kunt de verklaring hier als PDF downloaden

« Terug

Reacties op 'Verklaring van fractie en bestuur van de ChristenUnie Den Helder.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.