Verslag tot 8-7-2018

Tjitske Bierstekerzaterdag 07 juli 2018 23:56

De afgelopen tijd heb ik alleen op Facebook af en toe verslag gedaan van de ontwikkelingen rondom de coalitie onderhandelingen. Tijd om nu even wat uitgebreider verslag te doen. We horen op dit moment bij de laatste gemeenten die een coalitie/college hebben afgesproken.

Toch hebben de onderhandelingen voor dit Helders Akkoord niet bijzonder lang geduurd. Het heeft er vooral mee te maken dat dit de 4e poging is om tot een coalitie te komen. We zijn als fractie van de ChristenUnie verheugd dat we deel uit mogen maken van deze coalitie en dat we nu ook een wethouder mogen leveren. Dat is nog niet eerder gebeurd in de geschiedenis van de ChristenUnie in de Helderse politiek.

Voor de ChristenUnie is het in deze formatieperiode wel de 2e keer dat er een akkoord is gesloten. Het 1e akkoord heeft nog wel de publiciteit gehaald, maar toen was de beoogde coalitie al afgeblazen door een lokale partij.

Bij vergelijken tussen beide akkoorden zie je dat beide akkoorden op hoofdlijnen waren maar dat bij het 1e akkoord er duidelijker het geluid van de ChristenUnie in te vinden was. Het huidige akkoord is natuurlijk ook een mix van de belangen van 7 partijen. Bovendien zijn ondertussen de nodige financiële tegenvallers bekend geworden. Dat heeft vanzelfsprekend invloed op de mogelijkheden van een nieuw bestuur.

In dit Helders Akkoord is geprobeerd om in een mix van maatregelen zowel de financiën op orde te krijgen, ambities waar te maken en tevens een sociale gemeente te zijn/te blijven. Hoewel een aantal kritische volgers juist dat laatste betwijfelt. Een belangrijke zin in het Akkoord is dat alle middelen vanuit het Rijk  voor het Sociale Domein daarin ook terecht komen en dat positieve autonome ontwikkelingen binnen het Sociale Domein in mindering worden gebracht op de bezuinigingen. Dat is een veel betere ontwikkeling dan die van de afgelopen tijd. Er was wel een buffer in gesteld om de komende bezuinigingen op te vangen maar die had een plafond. In de jaarrekening van 2017 wordt aangegeven dat de onderbesteding binnen het Sociale Domein nu naar de Algemene Reserve gaat.

Daar hebben we ons in het verleden heel sterk tegen verzet. We zijn er van overtuigd dat die onderbesteding niet betekent dat er minder behoefte is aan steun maar dat die niet voldoende geboden is. De genoemde bezuinigingen komen dan ook niet direct ten laste van de individuele zorgvrager, ook al omdat we in de loop van de 4 jaar pas uitkomen op het totaalbedrag van de bezuinigingen. Het wordt dus geen eenvoudige opgave maar zeker niet onmogelijk, denk ik.

De afgelopen tijd heb ik als bijzonder heftig ervaren, zeker ook vanwege privé omstandigheden. Bijzonder is toch telkens weer dat we ons gedragen weten door gebed van mensen die van de omstandigheden afweten, door iedereen die bij de ChristenUnie is betrokken. Terugkijkend ben ik verbaasd dat de energie er was, dat de planning voor het grootste deel klopte en dat er ook nog aandacht was voor familie en vrienden. Dat voel ik persoonlijk als Genade.

Met de installatie van de wethouders a.s. maandag 9 juli is aan de coalitievorming een einde gekomen en wordt een nieuwe fase ingezet. Voor de gemeenteraad eerst een periode van reces, voor aankomende wethouders een stevige inwerkperiode. De afgelopen week heb ik geprobeerd zoveel mogelijk zaken die nog liepen af te ronden, voor de komende tijd alvast praktische zaken te regelen zodat de focus nu even kan liggen op het inwerken. Het enige wat me een beetje zorgen baart is de toestand van mijn volkstuintje. Sowieso is de droogteperiode niet zo gunstig maar daarnaast is het wel een beetje de vraag of het nog bij te houden is. Ik ben me daar altijd erg bewust van de grootheid van Gods’ Schepping, juist in de kleine dingen.

Maar voor nu kijk ik uit naar de Zondag. Daar, in de Eredienst, mag ik tot rust komen en de Rust vinden in al onze omstandigheden. Ik wens iedereen een fijne periode van rust toe of je nu wel of niet op vakantie gaat.

In het reces zullen we nadenken over de vormgeving van onze Social Media. Anderen zullen de berichten vanuit de raad/fractie gaan posten. Voorlopig zal het dus even stil zijn op onze facebook, twitter en site.

Tjitske Biersteker

« Terug

Reacties op 'Verslag tot 8-7-2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.