Verslag tot 18-6-2017

Tjitske 158x20017-06-2017 15:25 17-06-2017 15:25

Het is al weer even geleden dat ik verslag heb gedaan van politieke activiteiten. Het was erg druk de afgelopen tijd en ik had wat fysieke beperkingen.

Hoewel er veel besproken is in de verschillende commissies betrof dit toch vooral de financiële stand van zaken van de verschillende verbonden partijen. Meestal is het met die halfjaarrapportages zo dat ze er in eerste instantie goed uit zien. Bij de jaarrekening komen de feitelijke cijfers boven tafel.

Belangrijk onderwerp tijdens de commissie MO was een presentatie van de uitkomsten bewindvoering. Hieruit bleek dat één van de redenen waarom mensen in de schulden raken is de te late uitbetaling van uitkeringen. Dat is iets waar de ChristenUnie zich al heel lang druk om maakt, met moties en amendementen, maar ook met gesprekken met de wethouder en kennelijk niet zonder reden.

Een positieve ontwikkeling vind ik de restauratie van het Logementsgebouw in Huisduinen. Ik hoop dat het heel mooi wordt. Dat compenseert dan weer de langdurige leegstand van het restaurant van fort Kijkduin. Dat is ontzettend jammer, prachtig opgeknapt maar er gebeurt niets mee.

Tot algemene verbazing van de gemeenteraad hebben we dit jaar een kadernota zonder cijfers gekregen en hij heet dan ook kaderbrief. Veel vragen, maar weinig concrete handvatten om kaders te stellen. Dat wordt nog een langdurige besluitvorming denk ik.

De meeste activiteiten van de afgelopen week heb ik aan mij voorbij laten gaan, alleen de opening van het Stationsplein heb ik bijgewoond. Het was goed dat vooral de uitvoerenden van het ontwerp na afloop in het zonnetje werden gezet. Ze hebben knap werk verricht. Dat staat los van procedures en ontwerp, waar wel het nodige op valt af te dingen. Ik vind het vooral verbazingwekkend dat alles wat niet uit de koker van West 8 komt geen plek meer kan krijgen in het gebied, zoals de Zeeleeuwen en de Jutter. Als het gebied echt in gebruik wordt genomen door de verschillende verkeersdeelnemers zal wel blijken of het ook feitelijk werkt.

Na een paar stormachtige dagen hebben we nu al weer tijden mooi weer. Omdat ik nog steeds wat beperkt ben, kan ik hier nu heerlijk van genieten. Ik kijk uit naar morgen als we voor het eerst gezamenlijk met een andere kerkelijke gemeente Avondmaal gaan vieren. Een bijzondere stap in de richting van meer samenwerking.

Tjitske Biersteker

« Terug