Verslag tot 28-1-2018

Tjitske Bierstekerzaterdag 27 januari 2018 15:21

Vanzelfsprekend wordt het in de aanloop naar de verkiezingen steeds drukker met activiteiten. De gewone zaken gaan ook door, dus dat levert soms nogal lange dagen op. Tussendoor probeer ik in elk geval mijn volkstuintje op orde te krijgen voor het voorjaar.

Maandagavond was er eerst het presidium met vooral procedurele zaken, daarna een oppositieoverleg over een aantal lopende zaken en daarna de raadsvergadering. Hoewel het wat een saai onderwerp lijkt, was het besluit over de verbetering van de informatievoorziening m.b.t. gemeenschappelijke regelingen belangrijk. Hiermee probeert de raad meer grip te krijgen op de GR-en. Tijdens de commissievergadering had de burgemeester nog een dringend beroep gedaan om een aantal zaken hierin te wijzigen. De raad heeft het besluit ongewijzigd genomen.

De HVC is een terugkerend onderwerp van discussie. We willen nog steeds een onderzoek naar de meest effectieve manier van afval ophalen. Tot die tijd willen we dat het (rest)afval vaker opgehaald wordt. De moties die hiervoor werden ingediend, hebben het geen van beide gehaald.

Toen het voorstel voor een overbruggingskrediet voor de Boerenverdrietsluis werd bekend gemaakt heb ik namens de ChristenUnie gevraagd naar de onderbouwing. Het bleek dat er niet alleen een verzoek lag voor het overbruggingskrediet, maar ook voor de verbouw van de tijdelijke locatie voor de nachthoreca. (De directeur van) Willemsoord is net een “rupsje-nooit-genoeg”. Uit nadere informatie (o.a. raadplegen site Waddenfonds) bleek eigenlijk dat hele overbruggingskrediet niet nodig. Desondanks heeft Willemsoord het gekregen.

De Stadspartij en de oppositie hebben gezamenlijk een motie ingediend waarin het college opgedragen werd om de directie van Willemsoord tot een overeenkomst te laten komen met een bijzonder autobedrijf (Bugatti). Als gemeenteraad gaan we theoretisch niet over de invulling van de gebouwen op Willemsoord. We gaan wel over het bestemmingsplan. Tot op heden heeft de directie van Willemsoord zich niets van de bestemmingsplan aangetrokken. Willemsoord is nog steeds een noodlijdend gebeuren, maar desondanks duurt het al zo’n 7 jaar en nog steeds is er geen overeenstemming met het autobedrijf over de ingebruikname van gebouw 72. We waren verbijsterd dat we maandagavond vlak voor de vergadering ineens een brief kregen van een andere gegadigde die aangaf al in verre onderhandelingen te zijn met Willemsoord. Onderdeel van dit plan is o.a. werken met jongeren. Dat moet in het algemeen behoorlijk gesubsidieerd worden. De motie heeft het royaal gehaald met maar 2 tegenstemmen. De wethouder  wilde meer tijd voor de uitvoering van die motie. Hij kreeg er 4 weken voor. Ik ben benieuwd of het college de opdracht van de raad uitvoert.

Woensdagmorgen 2x Klas in de Raad gedraaid. De leerlingen kwamen van een ROC uit Schagen. Toch leuk dat zo’n lokaal ontwikkeld programma ook bij andere gemeenten in de smaak valt. Ik vind het een prachtig project waar ik graag aan mee doe. ’s Avonds een bijeenkomst van de lokale ChristenUnie.

Donderdag, ivm de komende Veteranendag een rondleiding op Defensieterrein en een overleg, ’s avonds een bijeenkomst georganiseerd door de Sportfederatie. De meeste politieke partijen waren aanwezig. De Sportfederatie had een aantal (lang gekoesterde) wensen. Verschillende partijen deden stevige toezeggingen, waaronder ook partijen die het deze periode hadden kunnen regelen.

Vrijdagmorgen regulier oppositieoverleg met daarbij een gast vanuit de Dintelstraat. Deze onderstreepte de problematiek zoals die ons door andere bewoners al was bekend gemaakt. We hebben er al vragen over gesteld.

Zaterdag een ontmoeting met een groot deel van de kandidaten voor de lokale ChristenUnie. Er zijn de nodige foto’s gemaakt en het was gewoon gezellig.

Nu is het ook wel tijd voor de rust van de Zondag. Mooi om te lezen dat de landelijke partijen actie nemen tegen de gedwongen zondagsopenstelling zoals die regelmatig in winkelcentra geldt.

Tjitske Biersteker

« Terug