Kandidaten GR18

Kandidaten in beeld

 • Ik sta op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie omdat ik als volgeling van Christus het goede wil zoeken voor de stad, vooral voor degenen die het moeilijk hebben. Ik zet mij, als raadslid, al vele jaren in voor Den Helder en met uw stem kan ik dat blijven doen.

  • Mijn naam is Hans van Donkelaar. Ik ben getrouwd met Jannemieke en samen hebben we drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik officier bij de koninklijke marine. Daarnaast ben ik voorzitter van de stichting Het Boelhuys. Een stichting die een winkel met tweedehands spullen runt om daarmee stadsgenoten die het niet breed hebben de mogelijkheid te geven om voor een betaalbare prijs spullen te kopen die ze nodig hebben. Ik stem op de ChristenUnie omdat dit een partij  is van mensen die omzien naar hen die het moeilijk hebben. Een partij die er voor staat dat de overheid een schild is voor de zwakken die mensen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Ik wil in mijn eigen stad de wereld een klein beetje beter maken zodat dat mensen weer trots op zichzelf en op hun stad kunnen zijn. Dat de mensen naar elkaar omzien en zich veilig weten in hun buurt. Stem op de ChristenUnie, stem op Hans van Donkelaar.
 • Ik heb jaren geleden gekozen voor de ChristenUnie omdat deze partij de kracht van de naam van Jesus draagt en uitdraagt binnen de Politiek.  Joh. 14:14

  Ik wil God een stem geven in de politiek  Door samen te zorgen voor de schepping! Er is geen politiek zonder samenleving, samenwerken en het samen zijn. Het is 'meer dan ik’.

 • Ik ben Sebastiaan Pavlotzky. 35 jaar en man van Jemina en vader van 3 prachtige kinderen. In mijn dagelijks werk ben ik de eigenaar van christelijk kinderdagverblijf & bso De Kleine Reiziger. De laatste tijd liep ik regelmatig door de stad met de gedachte “Wat kan ik doen voor deze stad?” Die vraag werd steeds meer beantwoord met een stap richting de politiek. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan de stad waarin ik woon en mijn gaven en talenten inzetten in de hoop en het verlangen dat de stad en met name de mensen die er wonen, er beter van worden. De ChristenUnie is een partij die daarvoor gaat en bij mij past. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld. Met uw stem kan ik ook echt een verschil gaan maken. Geef geloof een stem! Stem op mij en mijn partij. Stem ChristenUnie.

 • Samen doen we er alles aan om te zorgen dat niemand buiten de boot valt.

 • Mijn naam is Jannemieke van Donkelaar, 52 jaar en getrouwd met Hans. Wij hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen. De ChristenUnie is een partij die vanuit het christelijk geloof, zorg draagt voor mens en milieu. Als lid van GKv de Morgenster en Natuurgeneeskundig therapeut, gespecialiseerd in Biofotonen therapie, is dat mijn partij.
  Gezondheid en een gezonde leefomgeving zijn een groot goed. Mens, natuur en milieu hebben mijn hart. Ik wil mij dan ook inzetten om de gemeente te helpen om afgewogen keuzes te maken.
  Vanuit de gemeenteraad mag de CU werken aan een zorgzame samenleving in deze gemeente, een samenleving waar u en ik onderdeel van uitmaken, een gemeente waar de natuur in alle rust beleefd kan worden. Een gemeente waar de zorg om de ander zijn eigen zorgen kent en een volksvertegenwoordiging nodig heeft die opkomt voor de zwakkere. 
  Uw stem telt mee! Samen kunnen we Meer! Stem 21 maart CU nr.6

 • Ik stel me kandidaat voor de christen unie zodat ik me in kan inzetten voor een veilig Den Helder.

 • Inmiddels is het zo’n 12 jaar geleden dat ik mijzelf verkiesbaar stelde voor de ChristenUnie (2006).   De reden was simpel,  mijn leven was zo overvloedig gezegend: groot gezin met lieve man en prachtige dochters, fijne (molukse) kerkgemeente, muzikaliteit rondom en ga zo maar door…Nadat ik wonderlijk genoeg mocht herstellen van een hersenbloeding in 2001 en 2007 werd mij duidelijk hoe kwetsbaar en kostbaar ieders mensenleven is. Ik wilde geen tijd meer verloren laten gaan maar alles doen wat ik op mijn hart kreeg: strijden voor de mens- in nood- met alle wapens die God ons gaf! ik wilde iets terugdoen uit dankbaarheid en als lofoffer. De ChristenUnie kwam als geroepen a.h.w. Met veel plezier heb ik de afgelopen termijnen een bijdrage geleverd ter ondersteuning van de CU -fractie, Tjitske Biersteker in het bijzonder. Aankomende lente zal blijken of mijn aandeel gestand mag blijven doen..!

 • Waarom de ChristenUnie?
  Voor een toekomst voor de kinderen.
  Zorg voor wat geschapen is.
  Voor bescherming van het leven
  dat is ons getuigenis.
  Meer bedrijvigheid in regio’s.
  Wereldwijde zorg voor nood.
  Meer gerechtigheid en vrijheid.
  Veiligheid voor klein en groot.
  Dat is waardevol!

 • We zien vandaag dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meer netwerken, zoals gezinnen, families, klassen, vriendengroepen, de straat, de buurt en social media. Tegelijk is er sprake van individualisme en eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen en tussen wal en schip zijn beland.
  Als ChristenUnie-kandidaat wil ik me blijven inzetten voor een participatiesamenleving waarin mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. De gemeente moet ook zorgen voor passende ondersteuning voor die mensen die het zelf niet redden.

 • Mijn naam is Wim Haboldt, 45 jaar oud.
  Getrouwd en vader van 3 kinderen. 

  De ChristenUnie is voor mij belangrijk, omdat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt.
  De reden dat ik mij kandidaat heb gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is, dat ik de kernwaarden van de ChristenUnie onderschrijf.
  Zorg voor elkaar, door goede sociale voorzieningen, armoedebestrijding en duurzaamheid.
  Daarom wil ik je vragen om op 21 maart te gaan stemmen op de ChristenUnie

 • Mijn naam is Jan Arie van der Kolk, getrouwd met Edith en vader van Marciano en Saraja. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als manager Noord-Holland Noord bij Leger des Heils Welzijn & Gezondheidzorg. Ik sta op de lijst van de ChristenUnie omdat ik mijn geloof een stem wil geven en wij hier Den Helder daardoor het verschil mogen maken.

 • Omdat ik het belangrijk vind dat er een christelijk geluid in de politiek hoorbaar is.

 • Waarom ben ik kandidaat voor de ChristenUnie? Dat is voor mij een partij die strijd voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin mensen de vrijheid hebben om van hun geloof te leven. Daar gaan wij voor.

 • Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie omdat ik het belangrijk vind dat er in Den Helder  een goed bestuur is die er voor zorgt dat er voor alle inwoners van de stad een goed leefklimaat is en samen de stad mooi maakt in al haar diversiteit.