Den Helder Draait Door!

De ChristenUnie presenteert haar standpunten op een open bijeenkomst op vrijdag 19 februari. De avond is voor iedereen toegankelijk en moet vooral een inspirerende als ook een gezellige avond worden. Onder leiding van presentator Rogier Havelaar komt een aantal moeilijke vraagstukken aan bod, naar het voorbeeld van het bekende tv-programma “De Wereld Draait Door”.

Politieke standpunten bespreken, kenbaar maken wat je als partij al hebt waargemaakt en nog wat je graag wil gaan betekenen in de aankomende vier jaar, het hoort bij de verkiezingsperiode. Dat dit niet per definitie een taaie bedoening hoeft te zijn, blijkt uit de aanpak van de ChristenUnie. “We willen graag dat de bewoners van Den Helder kennis maken met de partij en haar kandidaten, maar ook met onze standpunten. We doen dit een beetje in de stijl van De Wereld Draait Door”, licht raadslid Willem Koning toe.

De bedoeling is dat over verschillende onderwerpen gasten aan tafel komen om hun licht erover te laten schijnen. Aan de hand van getoonde filmpjes worden de onderwerpen geïntroduceerd, zoals de Antilianen problematiek, de Stelling en het stadshart. “Bij een onderwerp als het stadshart zou het bijvoorbeeld leuk zijn wanneer de directeur van Woningstichting aanschuift”, meent Koning, want het is beslist niet de bedoeling dat uitsluitend partijgenoten en genodigden aan het woord komen. “Interactie met het publiek zorgt voor een levendige discussie en dat is alleen maar goed. We willen de inwoners van Den Helder oproepen om de 19e langs te komen, zodat we in alle openheid al deze onderwerpen samen kunnen bespreken.”

 

Presentator van de avond is Rogier Havelaar, vier jaar geleden was hij de presentator van de jongerenavond, waarbij zo’n honderd jongeren aanwezig waren. Havelaar is actief in de politiek en genoot bekendheid als voorzitter van de jongerenafdeling van de ChristenUnie ‘PerspectieF’. Tussen de bedrijven door zal Gerald Troost de muziek verzorgen. Hij is een bekend gospelzanger met hoofdzakelijk Nederlandstalig repertoire. Troost heeft succesvolle albums op zijn naam staan en is in de gospelwereld een graag geziene zanger.

De avond vindt plaats in Studio 62 op Willemsoord.
De deuren openen om 19.30 uur en 'Den Helder Draait Door’ start om 20.00 uur.